هيئت مديره و کارشناسان کلیدی و سوابق » مهندسین مشاور ماندپی

11آبان
نویسنده: admin

هيئت مديره و کارشناسان کلیدی و سوابق

1- علی جدیدی تبریزی      مدير عامل و رئیس هیات مدیره

2- سیدمهدی فاطمی صدر    نائب رئیس هیات مدیره

3- احمد  نعناکار  کاشانی           عضوء هیات مدیره

4- سید مهدی فاطمی صدر    نايب رئيس هيئت مديره 

5- محسن مبشری     عضو هيئت مديره
6- علیرضا تبریزی       مدیر کاوشهای صحرائی

7- غلامرضا ایوبی راد       مشاور ژئوتکنیک
8- اسد براتی              عضو هيئت مديره

9- علیرضا اسدی شریفی  مدیر دفتر فنی
9- دکتر امینی
10- دکتر اسپهبد

 

 

   

 

 

 

 

 

             
             

 

  

 


1- علی جدیدی تبریزی    مدیرعامل و رئيس هيئت مديرهاز سال 1354 سال 1378    در آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه و ترابری :
۱۳۶۱ – ۱۳۵۴     سرپرست عمليات ژئوتكنيك در پروژه هاي مختلف از جمله راه آهن مشهد – سرخس  و مس سرچشمه كرمان .
۱۳۶۲ – ۱۳۶۱         معاون قسمت تحقيقات محلي .
۱۳۶۶ – ۱۳۶۳     سرپرست كارگاه عمليات ژئوتكنيك سدهاي طالقان – تنگوئيد سيرجان – اوستور ميانه .
۱۳۷۰ – ۱۳۶۶         معاونت دفتر امور استانها ورئيس بخش ژئوتكنيك .
۱۳۷۱ – 1370    سرپرست كارگاه عمليات ژئوتكنيك بزرگراه شهيد كلانتري درياچه اروميه 
۱۳۷۶ – ۱۳۷۱         مشاور فني حوزه مديريت و مدير بخش ژئوتكنيك .
۱۳۷۸ – ۱۳۷۷         مشاور فني حوزه مديريت در امور ژئوتكنيك .
از سال 1378  تاکنون در شرکت مهندسین مشاور ماندپی :
۱۳۷۸             سرپرست كارگاه سد انحرافي و مسير كانالهاي آبرساني سد جگين .
۱۳۷۹     مدير پروژه عمليات ژئوتكنيك ،‌ مرحله دوم شبكه آبياري و                       زهكشي دشت ساوه .
1380 – به بعد    مدیر بخش ژئوتکنیک شرکت مهندسین مشاور ماندپی.

سوابق تجربي و اجرائي :
۱ - آذربايجان غربي : سدهاي پلدشت – شورگل حسنلو – آغ چاي خوي ، قازان چاي خوي ،‌دريك چاي سلماس ، چپر آباد اشنويه .
۲ - آذربايجان شرقي : افزايش ارتفاع سد زرينه رود –  تونل شبلي .
۳ - اردبيل :‌ سد انحرافي سقز چي – سد بفراجرد خلخال .
۴ - گيلان :  سد اوستور ميانه -  تونل امامزاده هاشم .
۵ - مازندران :‌ مرحله اول سد شهيد رجائي– تجن – پاشاكلا – چشمه گيله – ولم ورد – سردابرود – منگل – كبودوال ، فريم صحرا .
۶ - آب غرب :‌ سد گاوشان ،‌
۷ - فارس : سدهاي سيوند ، تنگ براق (‌ملاصدرا ) – كوار ( ميرزاي شيرازي )
۸ - كرمان : سدهاي تنگوئيه سيرجان – شيرين رود راور ، نساء بم .
۹ - خوزستان : مشاركت در عمليات ژئوتكنيك سد كرخه .

 

 

3- احمد  نعناکار  کاشانی             عضوء هیات مدیره

 

 

 
سوابق كار :
۱۳۴۳ – ۱۳۶۰     كارشناس و مدير پروژه و معاونت دپارتمان تحقيقات صحرائي – آزمايشگاهي ، آزمایشگاه فنی و مكانيك خاك وزارت راه و ترابري .
۱۳۶۰ – ۱۳۶۱         مهندس ناظر – شركت مهندسی مشاور پارت .
۱۳۶۱ – ۱۳۶۵        مهندس ناظر سد پيشين – شركت پارس كنسولت .
۱۳۶۵ – ۱۳۷۱         كارشناس ومدير پروژه – شركت خاك آزما .
۱۳۷۱ – ۱۳۷۲         كارشناس پروژه – شركت مهندسين مشاور آب و سنگ .
۱۳۷۲ – تاكنون          رئيس كميته فني – شركت مهندسين مشاور ماند پي .

سوابق تجربي و پژوهشي :
۱ - مطالعات مكانيك خاك طرح كشت و صنعت مغان .
۲ - عمليات ژئوتكنيك طرح شبكه هاي فرعي آبياري و زهكشي سيستان .
۳ - مطالعات مكانيك خاك طرح شبكه هاي آبياري و زهكشي و فرقان – ساوه .
۴ - مطالعات مكانيك خاك طرح آكادوك رودخانه سرخه حصار .
۵ - مطالعات جامع مكانيك خاك طرح واحد عمراني د – ۵ دشت گيلان .
۶ - مطالعات مكانيك خاك تصفيه خانه پنجم آب تهران در لويزان .
۷ - بررسيهاي خاصيت واگرائي قرضه خاك رس سد پيشين .
۸ - عمليات ژئوتكنيك طرح فاضلاب تهران و مطالعات تكميلي مكانيك خاك تصفيه خانه               فاضلاب جنوبي تهران .
۹ - عمليات ژئوتكنيك طرحهاي فوري و اضطراري كنترل سيل سيستان .
۱۰ - عمليات ژئوتكنيك سد و مسير كانالهاي آبرسان سد مزلقان در نوبران ساوه .
۱۱ - تحقيقات مكانيك خاك مسير خط انتقال نيرو تيران – يزد .
۱۲ - تحقيقات مكانيك خاك منابع آب هوائي سليمانيه ،‌ صالح آباد ،‌ باقر آباد ، گلشهر ، شهرك فردوسي ، سعيد آباد  ،‌ هاشم آباد و افسريه تهران .
انتشارات :
           ترجمه وتاليف كتاب تراوش آب در زمين و نفوذ پذيري خاكها در سال ۱۳۵۹ ۰

 

 


4- اسد براتی - نايب رئيس هيئت مديره و مسئول واحد محلی


سوابق كار :

۱۳۴۴ – ۱۳۶۵         كارشناس و مديره پروژه – آزمايشگاه فني و مكانيك خاك وزارت راه و ترابری.
۱۳۶۵ – ۱۳۶۶         كارشناس پروژه – شركت صحرا كاو .
۱۳۶۶ – ۱۳۶۹         مدير پروژه – شركت طريق القدس .
۱۳۶۹ – ۱۳۷۲         كارشناس پروژه – شركت خاك آزما .
۱۳۷۲ – تاکنون        عضو كميته فني – شركت مهندسين مشاور ماند پي .

سوابق تجربي و پژوهشي :
۱ - مطالعات خاكشناسي سد مخزني طالقان .
۲ - تحقيقات مكانيك خاك مركز بهداشت شاه آباد غرب .
۳ - تحقيقات مكانيك خاك مركز پشتيباني و هليكوپتر سازي در فرودگاه .
۴ - تحقيقات مكانيك خاك پارك طبيعت پرديسان .
۵ - تحقيقات مكانيك خاك پلهاي تهران – دامغان – سمنان .
۶ - تحقيقات مكانيك خاك مراكز تجزيه پستي شيراز و اهواز .
۷ - مطالعات مكانيك خاك نيروگاه ۵۰ مگاواتي شيراز .
۸ - مطالعات مكانيك خاك كانال نهر فيروز آباد .
۹ - مطالعات مكانيك خاك شعبه سرم سازي حصارك در شيراز .
۱۰ - تحقيقات مكانيك خاك پست ترانسفور ماتور استهبانات .
۱۱ - تحقيقات مكانيك خاك انبار كود شيميائي كرمانشاه .
۱۲ - مطالعات مكانيك خاك آپارتمانهاي ارزان قيمت در شوش .


5- سید مهدی فاطمی صدرمسئول آزمايشگاه خاک

سوابق كار :

۱۳۵۶ – ۱۳۶۰     كارشناس و مدير پروژه و قائم مقام صنايع پودر شيميائي ايران                                 ( ايران سنگين ) و نظارت بر معادن هرمز و اليگودرز .
۱۳۶۰ – ۱۳۶۴         رئيس كارگاه راهسازي  راه باشت ، چرام .
۱۳۶۴ – ۱۳۶۷     معاونت كارگاه فرودگاه توحيد و مسئول آزمايشگاه مكانيك خاك پروژه پالايشگاه گاز طبيعي كنگان .
۱۳۶۷ – ۱۳۷۲     سرپرست كارگاه و كارشناس مسئول آزمايشگاه مكانيك خاك – و مديريت اجرائي شهرك واوان .
۱۳۷۲ تاكنون         عضو كميته فني – شركت مهندسين مشاور ماند پي .

سوابق تجربي و پژوهشي :
۱ - تحقيقات مكانيك خاك راه اصلي شهرضا – اصفهان .
۲ - تحقيقات مكانيك خاك راه سورمق – تخت جمشيد .
۳ - مطالعات مكانيك خاك مركز بهداشت شماره ۱ گرگان .
۴ - مطالعات مكانيك خاك طرح كشت و صنعت كارون .
۵ - تحقيقات مكانيك خاك ساختمان انرژي اتمي رجائي شهر كرج .
۶ - تحقيقات مكانيك خاك پلهاي بابلسر – نوشهر .
۷ - تحقيقات مكانيك خاك ندامتگاه رشت .
۸ - تحقيقات مكانيك خاك مركز كودكان عقب مانده ذهني كرمان .
۹ - تحقيقات مكانيك خاك كشتارگاه طيور كامياران .
۱۰ - تحقيقات مكانيك خاك پلهاي بزرگ خط كمربندي شيراز .


انتشارات :‌
۱ - كتاب مكانيك خاك ، ‌با عنوان روشهاي حفاري و تحقيقات محلي ، ۷۲ صفحه ،                          تدوين محسن مبشري ،‌ تاريخ انتشار ۱۳۶۶.
۲ - كتاب مكانيك خاك جلد ۱ ،  با عنوان تحقيقات محلي و آزمايشهاي صحرائي ، ۲۸۱ صفحه ،‌        ترجمه محسن مبشري ، تاريخ انتشار ۱۳۶۵ .
۳ - كتاب مكانيك خاك جلد ۲ ،  با عنوان كاوشهاي ژئوفيزيكي ، ۲۰۳ صفحه ،                               ترجمه محسن مبشري  ،‌تاريخ انتشار ۱۳۶۶ .
۴ - كتاب مكانيك خاك ،‌جلد ۳ ،‌ با عنوان تحقيقات آزمايشگاهي ،‌ ۱۸۷ صفحه ،                             ترجمه محسن مبشري ،‌ تاريخ انتشار ۱۳۷۲ .
۵ - كتاب دستور العمل آزمايشهاي آزمايشگاهي جلد اول ،  ۵۲  صفحه ،  تدوين محسن مبشري ،  تاريخ انتشار ۱۳۷۲ .
۶ - كتاب دستور العمل آزمايشهاي آزمايشگاهي جلد دوم ، ۵۹ صفحه ، تدوين محسن مبشري ،   تاريخ انتشار  ۱۳۷۳ .
۷ -  ترجمه ۱۷ مقاله تشريحي در مورد روش انجام آزمايشات ژئوتكنيكي صحرائي و آزمايشگاهي 

  
6- محسن مبشری- مسئول آزمايشگاه شيمی

سوابق كار :

۱۳۴۱ – ۱۳۴۵         كارشناس فني و ارزياب بانك رهني .
۱۳۴۵ – ۱۳۶۹         كارشناس و مديره پروژه ، آزمايشگاه فني و مكانيك خاك وزارت راه و ترابری.
۱۳۶۹ – ۱۳۷۲         كارشناس پروژه ، شركت مهندسين مشاور آب وسنگ .
۱۳۷۲ – تاکنون        عضو كميته فني، ‌شركت مهندسين مشاور ماندپي .

سوابق تجربي و پژوهشي :
۱ - مطالعات مكانيك خاك ترمينالهاي بازرگاني تهران ، تبريز ،‌ بندرعباس ، چاه بهار .
۲ - مطالعات مكانيك خاك مسير لوله آبرساني ميناب – بندر عباس .
۳ - مطالعات توجيهي نيروگاههاي ذخيره در مناطق چالوس – سياه بيشه – هريجان و گرم رودبار.
۴ - تحقيقات مكانيك خاك موزه پاسارگارد و كتابخانه مركزي شيراز .
۵ - تحقيقات مكانيك خاك طرح تغذيه مصنوعي جهرم .
۶ - بررسيهاي خاك شناسي و مكانيك خاك رودخانه خشك شيراز .
۷ - تحقيقات مكانيك خاك طرح آبرساني زرند كرمان .
۸ - تحقيقات مكانيك خاك مسير انتقال نيرو ،‌ بم – عنبر آباد – سير جان – كرمان .
۹ - بررسيهاي خاك شناسي مسير بزرگراه آستارا - گرگان .
۱۰ - تحقيقات مكانيك خاك ساختمان اداري پارس آباد مغان .
۱۱ - تحقيقات مكانيك خاك تصفيه خانه هاي كن و مجيديه شماره ۲ سليمانيه و شماره                            ۴  تهران پارس .

مطالب مشابه

  پروژه های سازه های فنی

  پروژه های سازه های فنی
    الحاقیه منابع قرضه و کانال آبرسانی سد جگین  ( ٢ ) نیروهای آبی کوچک در منطقه گیلان طرح آبرسانی به شهرهای حاشیه خلیج فارس ....

  پروژه های طرح های آبرسانی

  پروژه های طرح های آبرسانی
  مطالعات ژئوتکنیک آبینه های محور سنندج-همدان کیلومتر ٤٧+٨٠٥ تا کیلومتر ٦٢+٤١٠ خدمات جنبی مطالعات بهسازی لرزه ای ١٤ باب مدرسه در سطح آذربایجان شرقی  

  پروژه های سدی

  پروژه های سدی
  سدهای انحرافی کوتاه در منطقه گرگان و گنبد مطالعات ژئوتکنیک سد شهر بیجار –  شماره ١ مطالعات ژئوتکنیک سد شهر بیجار –  شماره ٢ ....

  تاریخچه شرکت مهندسین مشاور ماندپی

  تاریخچه شرکت مهندسین مشاور ماندپی
  مهندسين مشاور ماندپي در بهمن ماه 1372 با مشاركت تعدادي از كارشناسان باتجربه در زمينه مطالعات ژئوتكنيك و آزمايشات مكانيك خاك تأسيس و موفق بأخذ صلاحيت از سازمان مديريت و برنامه ريزي گرديد. اين شركت در

  اهداف بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت شرکت

  اهداف بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت شرکت
  الف- اهداف دراز مدت: 1) ارائه خدمات مشاوره با كيفيت مطلوب در زمينه هاي ژئوتكنيك 2) ارتقاء سطح کيفي مطالعات و بالطبع جلب رضايت كارفرمايان 3) ايجاد اشتغال مناسب در بخش خدمات مشاوره‌اي فني و علمي
نظرات

ارسال نظر

آدرس شرکت و شعب

آدرس اصلی شرکت

آدرس اصلی شرکت

نشانی دفتر مرکزی : تهران ، پل ستارخان ، خیابان حاجی پور امیر (پاک شمالی) ، نبش کوچه نجف پور ، پلاک 26 و 28 آدرس تلگرام:   mandpay@
ادامه مطلب

آدرس شعبات و واحدها

آدرس شعبات و واحدها

  1- شعبه جنوب  2- شعبه غرب  3- شعبه شمال  4- شعبه آذربایجان غربی
ادامه مطلب

ذخیره نکردن کلمه عبور