فعال سازی دستگاه کارتخوان سیار

فرمها و مدارک لازم فعالسازی کارتخوان سیار

اگر بار اولی است که دستگاه کارتخوان میخرید، برای گرفتن تائیدیه از سوی شاپرک مدارک زیر را آماده نمایید:

اشخاص حقیقی:

 • کپی مجوز فعالیت
 • کپی اجاره نامه یا سند مالکیت
 • استشهاد محلی (اگر هنوز مجوز فعالیت ندارید)
 • گواهی شبا از حساب بانکی که قرار است به کارتخوان متصل شود
 • گواهی کدپستی
 • کپی کارت ملی و شناسنامه

اشخاص حقوقی:

 • تصویر شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء
 • سفته یا اوراق تعهدآور بانکی
 • اساسنامه
 • کپی از آخرین تغییرات روزنامه رسمی
 • امضاء 4 برگ قرارداد دستگاه
 • شماره حساب بانک عامل (ارائه در قالب نامه رسمی)
 • تکمیل اطلاعات مورد نیاز در سایت شرکت ارائه دهنده خدمات

برای تکمیل کار و اخذ تائیدیه از سوی شاپرک، فرم های مربوطه که در این بخش در دسترس قرار گرفته اند (استشهاد محلی، درخواست پایانه فروش، قرارداد پذیرش پایانه فروش و مدارک مورد نیاز برای دریافت دستگاه کارتخوان پذیرنده) را پر کرده و برای کارشناسان ماندپی ارسال کنید. فعال سازی کارتخوان به تائیدیه شاپرک نیازمند است؛ بنابراین این کار به ما بسپارید تا در سریع ترین زمان ممکن انجام شود.

سبد خرید